• Chính sách bảo hành: Do sản phẩm sản xuất từ giấy nên chính sách bảo hành sẽ được đổi trả khi sản phẩm bị lỗi và phải có thông báo với nhà cung cấp về việc sản phẩm bị lỗi.
  • Chính sách đổi trả: Sản phẩm sẽ được đổi trả khi sản phẩm bị bung keo hoặc rách do sản xuất. Nhưng phải báo cho công ty tròng vòng 05 ngày từ ngày khách hàng nhận được hàng.