• Thanh toán bằng tiền mặt: 24 Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: 033 1000 402 103 – Vietcombank – CN Sài Gòn - NGUYỄN MAI MINH THƯ