1. Phạm vi áp dụng:

Phạm vi áp dụng: tất cả mọi tỉnh thành trên cả nước.

  1. Thời gian giao – nhận hàng
    1. Trường hợp bán sỉ:

– Đơn hàng sau khi được tiếp nhận xử lý xong sẽ được giao theo tiến độ hợp đồng. 

– Đối với khách hàng ở tỉnh xa, sau khi tiếp nhận đơn hàng thời gian nhận hàng dự kiến từ 15-20 ngày. Tuy nhiên, tùy vào tình trạng hàng hóa điều kiện thời tiết mà ngày nhận hàng sẽ có sự thay đổi. 

– Thời gian giao hàng được tính từ lúc hoàn tất thủ tục đặt hàng với nhân viên tư vấn đến khi nhận được hàng.

    1. Trường hợp bán lẻ:

– Đơn hàng sau khi được tiếp nhận xử lý xong sẽ được giao trong vòng 24h đối với khách hàng ở Tp.Hồ Chí Minh.

– Đối với khách hàng ở tỉnh xa, sau khi tiếp nhận đơn hàng thời gian nhận hàng dự kiến từ 3-7 ngày. Tuy nhiên, tùy vào tình trạng hàng hóa điều kiện thời tiết mà ngày nhận hàng sẽ có sự thay đổi. 

– Thời gian giao hàng được tính từ lúc hoàn tất thủ tục đặt hàng với nhân viên tư vấn đến khi nhận được hàng.

  1. Hình thức giao hàng:

- Đối với khách tỉnh xa: Sử dụng dịch vụ giao hàng hoặc chành xe. 

- Đối với khách nội thành/ ngoại thành: Tùy theo đơn đặt hàng nhiều hay ít của khách hàng.